Ana Sayfa CNC Freze CNC Torna

 

Dairesel interpolasyon(G02-G03)

Takımın bir yay boyunca hareket ettirilmesine imkan tanır. Xp Yp düzleminde yay G17 G02(G03)Xp_Yp_R_(I-J)F_ formatında yazılır.
G17 Xp Yp düzlemi
G18 Zp Xp düzlemi
G19 Yp Zp düzlemi
G02 Dairesel interpolasyon saat dönüş yönü (CW)
G03 Dairesel interpolasyon saat dönüş yönü tersi (CCW)
Xp_ X ekseni komut değeri
Yp_ Y ekseni komut değeri
Zp_ Z ekseni komut değeri
I_ Yay başlangıç noktasından çakı merkezinin yay merkezine X ekseninde olan mesafe
J_ Yay başlangıç noktasından çakı merkezinin yay merkezine Yekseninde olan mesafe
K_ Yay başlangıç noktasından çakı merkezinin yay merkezine Z ekseninde olan mesafe
R_ Yay yarıçapı
F_ yay boyunca ilerleme
G02 veya G03 kodu G1 veya G0 kodları belirtilene kadar aktif olarak kalırlar. Yay bitiş noktası koordinatları hem mutlak hemde artımsal olarak da belirtilir.Buna mukabil yay merkezi koordinatları(I, J ve K) artımsal olarak belirtilir. Yay yarı çapının artı veya eksi işaretli belirtilmesine göre dairesel interpolasyon yönü değişmektedir. Dairesel interpolasyonun değişik düzlemlerde kullanılma durumuna yardımcı olmak maksadıyla aşağıda bir kroki verilmiştir.
G02-G03

Yay bitiş noktası koordinatları Xp veya Yp eğerleri ile belirtilir, G90, G91 modunun durumuna göre artımsal veya mutlak olarak verilebilir.Artımsal değerler yay başlangıç noktasından gözlemlenen bitiş noktası koordinatları olarak belirtilir. Yay merkezi I ,J ve K ile Xp, Ypve Zp ye uygun düşecek şekilde belirtilir. Buna mukabil I ,J ve K adreslerini takiben sayısal değer bir vektör bileşenidir ve yay başlangıç noktasından yay merkezine çizilen doğrunun bileşenlerine sahiptir ve daima artımsal değerler cinsinden belirtilir. I, J ve K değerleri doğrultusuna göre işaretlere sahip olcak şekilde belirtilir.

Eğer I , J ve K değerlerinden herhangi bir tanesi sıfır ise, bunlar belirtilmeden geçile bilir.Xp, Yp veya Zp değerleri belirtilmediği takdirde (bitiş noktası başlangıç noktası ile aynı olduğu durumda) ve yay merkezi I, J ve K değerleri ile belirtilir ise takım 360 derecelik bir yay üzerinde kesme işlemi yapar.(tam daire)

tam ve yarım daire G02-G03 interpolasyon
yay
Cep Boşaltma
Alt programa başlarken G91 ile başlarız. Z her pasoda ne kadar iniyorsa yazarız(-0,5) (L 50) toplam Z boyudur. G90 kodu ile boşaltmaya başlarız, her tam pasoda ne kadar alıyorsa (X veya Y) o kadar kaydırılır.
O(p)02 Alt program
O0001;
G91G1Z-0.5F200;
G90G80G40G49;
G90G42D3X12.5;
T1M6 (Parmakfreze);
G2 I12.5 J0;
M3 S2500;
G1X17.5;
G0G9054X0Y0;
G2 I17.5
G43H1Z5;
G1X22.5
G1Z0F500;
G2 I22.5
M98P2L50;
G1X25;
G0Z100;
G2 I 25
M30;
G0G90G40X0Y0
M99
Yay ile yayın ihtiva ettiği yay merkezi arasındaki mesafe, I ,J kullanmak yerine R yay yarı çapı kullanılmak suretiyle de belirtile bilir.Bu durumda 180 dereceden büyük bir yay üzerinde dairesel bir interpolasyon(dönüş) tatbik edilmekte ise, yay yarı çapı değerinin eksi işaretli olarak belirtilmesi gerekir.R yay yarı çapı ile dairesel interpolasyon yaptırma sırasında eger X ve Y değerlerinden hiç biri belirtilmez ise, yani yay bitiş noktası ile yay başlangıç noktası aynı konumda bulunur ise sıfır dereceli bir yay işlenir. Eğer 180 dereceye çok yakın bir yay üzerinde dairesel interpolasyon yaptırılmak istenir ise, kontrol sistemi, yay merkezinin hesaplanması durumunda yanlış sonuç verebilir. Bu durumda yay açısı 180 derece veya 180 dereceye çok yakın bir değer olduğunda, yay yarı çapı cinsinden belirtmek yerine I ve J vektörlerinin kullanılması daha sağlıklı olur.
O001; program no
G17G49G40; düzlem seçimitakımboyu telafi iptali, takım yarı çap telafi iptali, çevrim iptali
T1M6; takım çağırma ve değişme
G0G54G90X-10.83Y-17.34S800 M3; hızlı hareket ile G54 koordinat sisteminde takımı 1 nolu pozisyona konumlandır iş milini 800 devir saat yönü döndür
G43Z5.H1 takım boyu telafi vererek5mm mesafeye yaklaş.
G1Z-5 M8; doğrusal kesme ile 5mm yüzeyden derinliğe dal
G1X151.64Y13.74F250; 2 noktasınja doğrusal kesme hareketi ile git.
G2X176.47Y96.68R43.75F200; 3 noktasına saat yönünde dairesel dönüş yap
G1X228.50Y167.69F250; 4 noktasına doğrusal kesme ile git
G1X86.83Y212.65;
5 noktasına doğrusal desme ile git
G3X-50.13Y-17.34R103.45.F200; 6 noktasına saat yönü tersi dairesel dönüş yap
G1X-10.83Y-17.34; 7 noktasına doğrusal kesme ile git
G0Z200 M8 M5; takımı parça yüzeyinden 200mm kaldır soğutma kapat iş mili durdur.
G28G91Z0; Z ekseninde referansa git
M30; program sonu başa dön.

cnc okulu.net----©-copyright 2009__Design by yıldırım

Ana Sayfa CNC Freze CNC Torna yukarı