Ana Sayfa CNC Freze CNC Torna

 

CNC Freze Tezgahında Kullanılan Çevrimler

CNC Freze tezgahında kullanılan çevrimler sayesinde programın daha kısa ve çabuk yazılması nedeniyle çok tercih edilir, bu yüzden üretimde her zaman çevrimler kullanılmıştır.
G16
Polar coordinat
G16 - G81 x..y..r..z..f..
G81
Doğrusal nokta delik delme çevrimi
G81 x....y...z...r...f...
G82
Geçici bekleme zamanlı delik delme çevrimi
G82 x....y...z...r...p...f...
G83
Kademeli talaş kırarak delik delme çevrimi
G83 x....y...z...r...Q...f...
G84
Klavuz (diş) çekme çevrimi
G84 x....y...z...r...f...
X.x ekseni komut değeri, Yy ekseni komut değeri Zz ekseni komut değeri R güvenlik mesafesi P delik sonunda bekleme mili saniye Q: Gagalama(derin delikler için. mikron cinsinden ilerleme
G16
G15 -G16 Polar coordinat
G15 kapatır. G16 komutu açar. Açılı delik delme işlemlerinde kullanılır. örnek yazılım.
G16
G81 x..y..r..z..f..
G15
G16 interpolasyon
Proğram
O0001;
G90G80G49G40;
T1M6M3S2500;
G0G90G56X0Y0;
G43H1Z5;
G16;
G81X15Y0R5Z-8F300 M8;
X15 Y45;
Y90;
Y135;
Y180;
Y225;
Y270;
Y315;
G15;
G0 Z200;
G91G28X0Y0;
M30;
Proğram.2
O0001;
G90G80G49G40;
T1M6M3S2500;
G0G90G56X0Y0;
G43H1Z5;
G16;
G81X15Y0R5Z-8F300 M8;
G91 Y45;
Y45;
Y45;
Y45;
Y45;
Y45;
Y45;
G15;
G0 Z200;
G91G28X0Y0;
M30;
Yukarıdaki örneklerde G90 ve G91 kodlarında polar koordinat (coordinat) çevrimi yazılmıştır. X malzemenin yarı çapı ( R ) Y ise deliklerin aralarındaki açı değeridir. Yukarıdaki örnekte Y (açı) 45 derecedir. Bu değeri 360 / 8 =45 değeri çıkar. Yani delik sayısını 360' a böldüğümüzde açıyı buluruz.Örneğin 50 çapına 7 adet delik delinecekse .Programa yarı çapı 25 yani X25 Y ise 360 / 7=51.429 Programda başlangıç ilk delik G16 G81 X25 Y51.429 olarak işleme başlanır 7.son delik ise Y 308,571 olarak delikler delinir. Delik arası açıları 51,429.. Ayrıca G16 G81 X25 Y51.429 ilk delikten sonra G91 Y51,429 K6 tekrarı yazdığımızda 6 delik deler ve işlemi bitirir.Son olarak G15 kodu ile polar koordinatı kapatırız. Not : Burada karıştırılmaması gereken iş parçasının yarı çapı değil, deliklerin delineceği yarıçap alınır, iş parçasının yarı çapı 80 ise ama delikler 60 çapına delinecekse deliklerin bulunduğu çap alınır. Bütün animasyonları tekrar izlemek için mausunuza sağ tıklayın ve ' play ' tuşlayın

 

G81 Doğrusal delik Delme komutu

G80 komutu delme çevrimlerini kapatır.G81 komutu ile tezgah istenilen ölçü ve verilen F hızında delik deler. G81 komutu ile boyları kısa olan delikleri veya daha yumuşak malzemeyi ve ayrıca havşa açma işlemlerini rahat yaparız. Programda G81 yazılışı şöyledir. G81 X..Y..Z..R..F.. komutu ile takım tezgah hareket eder.
Program yazılışı
O0005;
G90 G80 G40 G49;
T1M6;
G0 G90 G55 X20 Y-15;
G43 H1 Z5 M3 S2500 M8;
G81 X20 Y-15 Z-8R5 F300;
X-10;
X-30;
X-20 Y20;
X0 Y20;
X30 Y20;
G80G0Z200
G91X0Y0
M30;

 

G82 geçici bekleme zamanlı delik delme

G82 kodu verildiğinde tezgah verilen değer ve F hızında delme G81 gibi delme işlemi yapar. G81 'den farkı ise delik sonunda verilrn süre kadar beklemesidir. bu süre programa P harfi ile yazılır ve birimi mili saniyedir. Proğram başlangıcı ise G82 X..Y..Z..R.P..F.. G80 komutu kapatır.
Program yazılışı
O0005;
G90 G80 G40 G49;
T1M6;
G0 G90 G55 X20 Y-15 M8;
G43 H1 Z5 M3 S2500;
G82 X20 Y-15 Z-8 R5 P1000 F300;
X-10;
X-30;
X-20 Y20;
X0 Y20;
X30 Y20;
G80G0Z200
G91X0Y0
M30;

 

G83 Kademeli Talaş kırarak (gagalama) delik delme çevrimi

G83 kodu ile derin olan delikleri deleriz. Derin deliklerde talaş biriktiği için boşaltılması gerekir. Takım dönerken yukarı kaldırıldığında talaşıda dışarı atar. G83 koduna verilen bir komutla takım bir miktar deler ve biriken talaşı atmak için emniyet mesafesine çıkar ve tekrar delmeye devam eder böylelikle takım içerideki talaşı atar ve kırılmadan işlemi tamamlar. Q koduna verdiğimiz değerle bir miktar gider ve tekrar yukarı çıkar. Örneğin 20mm bir plaka delerken Q5 dediğimizde tezgah 5 mm deler ve talaşı atmak için emniyet mesafesine gelir ve tekrar delmeye devam eder. Bu işlemi (20/5=4) 4 defa tekrarlar ve delme işlemini bitirir Program da yazılışı şöyledir. . G83.X..Y..Z..Q..R..F.. G80 komutu ile iptal edilir.
Program yazılışı
O0005;
G90 G80 G40 G49;
T1M6;
G0 G90 G55 X20 Y-15;
G43 H1 Z5 M3 S2500 M8;
G83 X20 Y-15 Z-10R5 Q5 F300;
X-10;
X-30;
X-20 Y20;
X0 Y20;
X30 Y20;
G80G0Z200
G91X0Y0
M30;

 

G84 Klavuz çekme çevrimi

CNC işleme merkezlerinde klavuz ( diş) çekme işlemlerini G84 komutu ile uygularız. Belirtilen R (güvenlik) noktasına kesme ilerlemesi ile dönerek gider. İstenirse G98 komutu ile R noktasına daha hızlı gider. Diş çekmede F (ilerleme) değerini bulmak için F=SxHatve Örneğin: S200 ve hatve (adım) 1,5 ise F=300 olur. Diğer taraftan sabit diş çekme çevrimi (Rıgıt tappıng) de kullanabiliriz. Yüksek hızda ve hassas dişleride çekebiliriz G84 fonksiyonundan farkı diş boyu sonunda iş milinin durması ve sonra ters yönde dönmesidir. M29 ve devir( S ) verildikten sonra G95 komutu açılır. G94 komutu iptal eder. G95 ( ilerleme hızı = milimetre /devir ) Bu fonksiyonda S komutu ( iş mili devri ) verilmeli ve F kesme ilerlemesi diş hatvesi olarak girilmelidir.
Program yazılışı
O0005;
G0 G90 G80 G40 G49;
T4M6 (M10 klavuz);
G0 G90 G55 X45 Y25;
G43 H4 Z5 M3 M8;
M29 S500;
G95 ;
G84 X45 Y25 Z-10 R5 F1(hatve) ;
X20;
X0;
X-30;
X-40 Y-20 ;
X-10 ;
X10
X40
G94 ;
G0 Z200 ;
G91 G28 X0 Y0 ;
M30 ;

 

cnc okulu.net----©-copyright 2009__Design by yıldırım

Ana Sayfa CNC Freze CNC Torna yukarı