Ana Sayfa CNC Freze CNC Torna

 

Freze Tezgahlarında iş Koordinat sistemi

           Düşey CNC tezgahlarında tablanın enine hareketine X düşey hareketine de Y ve fener miline de Z diyoruz .(+X) sağa doğru (+Y)de tezgah gövdesine (+Z) ise fener miline doğrudur.
İş parçasının tanıtılmasında kesici takım ilk önce (Z) boy eksenin de iş parçasına değdirilir ve bu yükseklik (G54) Z kolonuna yazılır. Kesici X ekseninde iş parçasının yan yüzeyine teğet oluncaya kadar ilerletilir. Kesici yarı çapı tezgah ekranındaki X değerine eklenerek G54 sayfasının X kolonuna yazılır. Kesici yukarı kaldırılarak, ayar yapılacak köşeyle keşisen diğer yüzey yönünde kaydırılır. Daha sonra Y ekseninde de parçanın kenarına teğet olana kadar hareket ettirilir. Kesicinin yarı çapı ekrandaki Y değerinden çıkarılarak G54 sayfasının Y kolonuna yazılır. Şekil-A da bu şekilde bir sıfırlama yapılmıştır. Şekil-B de merkezden sıfırlama yapılmıştır. G54 X0 , Y0 merkez, iş parçasının ortasından alınmıştır.(+X ve -X) (+Y ve
-Y) arası merkez alınır. Ayrıca programda G43 kodu kullanılarak diğer takım boylarının (H) Z referansına göre okunması sağlanır.

CNC freze tezgahlarında programlama 3 yada daha fazla eksende yazılır. Mutlak programlamada (G90) tüm koordinatlar referans noktasına göre verilir. Artışlıda (G91) ise kesicinin bulunduğu nokta sıfır kabul edilir ve gidilecek mesafe girilir.Kesicinin yönü eksenin + yönü ile aynı ise koordinat değeri pozitif (+), eksenin yönü ile tersi ise koordinat değeri (-) negatif olur. Artışlı proğramların düzgün çalışa bilmesi için kesicinin başlangıç (park) noktasında olduğundan emin olunmalıdır. Bunun için hareket mutlak olarak verilir, kesici park konumundan alındıktan sonra artışlı moda geçer.

Proğram Örnek

 

Takım yolu örnek -1
G0G90G54X0YO; merkez
G43H1Z10;
1- G01X20Y30Z10.F500;
2- G01X40Y50Z10;
3- G01X70Y10;
G054X0Y0;
takım yolu örnekte olduğu gibi tarif edilmiştir Z boyu 10 olarak alınmıştır.
Takım yolu örnek - 2 program
G0 G90 G54 X0 Y0 ; merkez
G43 H1 Z10;
1- G01 X30 Y-30 F500 ;
2- G01 X20 Y-50;
3- G01 X-40 Y25;
4- G01 X-15 Y45;
son olarak takım tekrar sıfıra (merkez) geri döner.
Takım Yolu ve Program Yazma

Takım yolunu daha iyi kavramak için aşağıda verilen örneği takip ettiğimizde proğram yazmayı ve takıma yol vermeyi daha iyi kavrarız. Aşağıdaki örnekte takımın yolu iyi anlaşılması için numaralandırılmıştır takip ettiğimizde işin nasıl kolay olacağını anlarız lütfen klibi izleyin ve takipçi olun. Animasyonu tekrar izlemek için mausunuza sağ tıklayın ve ' play ' tuşlayın.

 


 

 


O001;
program no
G17G49G40;
düzlem seçimi takım boyu telafi iptali, takım yarı çap telafi iptali, çevrim iptali
T1M6;
takım çağırma ve değişme
G0G54G90X-10.83Y-17.34S800 M3;
hızlı hareket ile G54 koordinat sisteminde takımı 1 nolu pozisyona konumlandır iş milini 800 devir saat yönü döndür
G43Z5.H1
takım boyu telafi vererek 5mm mesafeye yaklaş.
G1Z-5 M8;
doğrusal kesme ile 5mm yüzeyden derinliğe dal
G1X151.64Y13.74F250;
2 noktasına doğrusal kesme hareketi ile git.
G2X176.47Y96.68R43.75F200;
3 noktasına saat yönünde dairesel dönüş yap
G1X228.50Y167.69F250;
4 noktasına doğrusal kesme ile git
G1X86.83Y212.65;
5 noktasına doğrusal kesme ile git
G3X-50.13Y-17.34R103.45.F200;
6 noktasına saat yönü tersi dairesel dönüş yap
G1X-10.83Y-17.34;
7 noktasına doğrusal kesme ile git
G0Z200 M8 M5;
takımı parça yüzeyinden 200mm kaldır soğutma kapat iş mili durdur.
G28G91Z0;
Z ekseninde referansa git
M30;
program sonu başa dön.

 


cnc okulu.net----©-copyright 2009__Design by yıldırım


Ana Sayfa CNC Freze CNC Torna yukarı